editie #1

Boijmans Hillevliet

De initiatiefnemers van Boijmans Hillevliet beogen doorontwikkeling van een nieuw museaal concept gericht op publieksbereik. Hierbij is speciale aandacht voor makers en scholieren
In een voormalige technische school in Rotterdam-Zuid experimenteert Museum Boijmans van Beuningen met nieuw museaal concept: Boijmans Hillevliet. Bewoners, leerlingen en makers komen er samen voor creatieve uitwisseling, educatieve programma’s en om kunst te maken en te bekijken. In 2020 is deze pilot gestart met als doel het ontwikkelen van nieuwe manieren om diverse doel- en gebruikersgroepen te bereiken.

In de komende maanden willen Boijmans en de betrokken partners (uit de culturele sector, het maatschappelijke veld en het onderwijs) zich verdiepen in de vraag hoe Boijmans Hillevliet kan bijdragen aan productdifferentiatie binnen de museale sector. Welke lessen kunnen musea trekken uit deze pilot voor de presentatiewijze(n) van hun eigen aanbod? Daarbij is speciale aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van makers.

Onderdeel van de doorontwikkeling is een residentieproject, waarbij jonge (inter)nationale en lokale makers worden uitgenodigd om vier maanden te werken in co-creatie met buurtbewoners, kinderen en partners uit de wijk. Daarnaast wordt een museumwerkplaats voor kinderen en jongeren ingericht en drie fellowships ter beschikking gesteld om te onderzoeken hoe nieuwe verbanden tussen kunst, erfgoed en lokale gemeenschappen tot stand komen. Via onder meer een summerschool worden de data en uitkomsten gedeeld met het professionele werkveld.
partners:
RASL en Sport- Cultuur & Educatieclub bevestigd als aanvraagpartners, daarnaast vele projectpartners zoals SKAR, SKVR, KCR, EMI en Zadkine
volgende

updates

Vakantiepaspoortkinderworkshopvlaggenmak.jpg
13 sep '22

Maak kennis met Boijmans Hillevliet

In de wijk Feijenoord in Rotterdam Zuid experimenteert Museum Boijmans Van Beuningen met community building. Dit moet ertoe bijdragen dat bewoners van Zuid, waar relatief veel socio-economische problemen samenkomen, niet buitengesloten raken van het culturele ecosysteem van de stad. Tegelijkertijd houdt Boijmans zich bezig met de vraag: wat kunnen andere musea opsteken van deze aanpak, bijvoorbeeld over het bereiken en bedienen van het publiek van de toekomst.