House Of Legacies

De initiatiefnemers van House of Legacies werken samen aan een inclusief theaterarchief waarin podiumkunsten van vroeger en nu gelijkwaardig worden opgenomen en ontsloten via een online portal
De Nederlandse theatergeschiedenis kent meer theatermakers van kleur dan algemeen bekend is bij zowel theaterprofessionals als het publiek. In de bestaande theaterarchieven is de kennis over makers van kleur in de podiumkunst versnipperd en maakt geen deel uit van de Nederlandse theatercanon.

In 2020 werd de stichting The Need for Legacy opgericht met als doel om meer structurele aandacht te geven aan de artistieke nalatenschappen van en voor mensen van kleur en om op te treden als een platform voor de vele actuele diversiteitsvraagstukken die in de kunst- en cultuursector spelen. The Need for Legacy wil zich in een samenwerking met erfgoedinstelling Allard Pierson en creatief collectief LFMC inzetten voor de totstandkoming van een inclusief en samenhangend theaterarchief waarin podiumkunsten van vroeger en nu gelijkwaardig worden opgenomen en ontsloten via een online portal.

Bij de ontwikkeling van deze portal, House of Legacies, leggen de projectpartners de nadruk op het proces: de portal is niet het eindproduct, maar een fase in het proces waarin activiteiten voor onderzoek en kennisdeling elkaar opvolgen en afwisselen. Na lancering zal de portal dan ook voortdurend worden vernieuwd en doorontwikkeld met onderzoek, nieuwe content en verknoopt worden met andere bronnen. De methode die hiervoor wordt gehanteerd is de 360 methode, een kwalitatieve onderzoeksmethode waarin onderzoeksvragen vanuit verschillende standpunten worden onderzocht en in uitwisseling tussen diverse disciplines verdiept. 
partners:
House of Legacies, Allard Pierson, LFMC
volgende