onderzoek

Met een flankerend onderzoekstraject richt het programma Innovatielabs zich op kennisontwikkeling voor de culturele en creatieve sector. Doel van dit traject, dat wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA, is een brede inbedding van de binnen het programma opgedane kennis en inzichten.

Een team van vier lectoren, bestaande uit Walter van Andel (HKU), Jeroen van den Eijnde (ArtEZ), Sabine Niederer ( Hogeschool van Amsterdam) en Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam), volgt de activiteiten binnen Innovatielabs en draagt actief bij aan kennisdeling, zowel tussen de zestien Innovatielabs-projecten onderling als tussen deze projecten en de culturele en creatieve sector. Naast het delen van bestaande kennis over innovatieprocessen en -modellen, genereren de lectoren nieuwe kennis en inzichten die kunnen bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken binnen én buiten de culturele en creatieve sector.

Het onderzoek vindt plaats op drie niveaus: op het niveau van het totale programma, op dat van de afzonderlijke projecten, en op thematisch niveau waarbij gekeken wordt welke projecten vergelijkbare doelen en/of methodes hanteren om tot hun innovaties te komen.

Paul Rutten
Lector Creative Business
Hogeschool Rotterdam
Jeroen van den Eijnde
Lector Tactical Design
ArtEZ
Walter van Andel
Lector Creatieve Maakprocessen en Ondernemerschap
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Sabine Niederer
Lector Visual Methodologies
Hogeschool van Amsterdam
Lies Wijnterp
Onderzoeker
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Oumaima Hajri
Junior Onderzoeker
Hogeschool Rotterdam
Lucie Huiskens

ArtEZ
Marloes Geboers

Hogeschool van Amsterdam