onderzoek

Met een flankerend onderzoekstraject richt het programma Innovatielabs zich op kennisontwikkeling voor de culturele en creatieve sector. Doel van dit traject, dat wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA, is een brede inbedding van de binnen het programma opgedane kennis en inzichten.

Een team van lectoren, bestaande uit Walter van Andel (HKU), Jeroen van den Eijnde (ArtEZ), Sabine Niederer ( Hogeschool van Amsterdam), Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam), en Daniëlle Arets (Fontys) volgt de activiteiten binnen Innovatielabs en draagt actief bij aan kennisdeling, zowel tussen de zestien Innovatielabs-projecten onderling als tussen deze projecten en de culturele en creatieve sector. Naast het delen van bestaande kennis over innovatieprocessen en -modellen, genereren de lectoren nieuwe kennis en inzichten die kunnen bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken binnen én buiten de culturele en creatieve sector.

Het onderzoek vindt plaats op drie niveaus: op het niveau van het totale programma, op dat van de afzonderlijke projecten, en op thematisch niveau waarbij gekeken wordt welke projecten vergelijkbare doelen en/of methodes hanteren om tot hun innovaties te komen.

Regelmatig delen de onderzoekers hun expertise op specifieke thema's. Hieronder vind je al hun bijdragen op een rij.

LandonIcarusandDaedalus.jpg
22 mei '23

Ingenieurs van de verbeelding

Het concept innovatie is onlosmakelijk verbonden met technologie. In deze blog neemt Innovatielabs-onderzoeker en lector Tactical Design aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten Jeroen van den Eijnde de relatie tussen mens en techniek onder de loep en belicht drie door Innovatielabs ondersteunde projecten, waarin technologie wordt ingezet om uiteindelijk de culturele en creatieve sector te versterken.

MetaverseChaChaCha1BoudewijnBollmann.jpeg
11 apr '23

Wat je moet weten over hybride publieksparticipatie

De coronapandemie werkte noodgedwongen als een vliegwiel voor het verkennen van nieuwe vormen van hybride samenzijn. Tijdens de lockdowns experimenteerde de cultuursector vooral met livestreams. Maar, zo stellen de initiatiefnemers van het Innovatielabs-project Toolkit for the inbetween, een livestream is simpelweg een online live uitzending en daarmee nog geen hybride evenement. Marloes Geboers en Sabine Niederer, beiden verbonden aan het Visual Methodologies Collective van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), zoeken een antwoord op de vraag: wat is hybride dan wel?

Afb6Beeldverwarring.jpg
15 nov '22

Effectief samenwerken voor innovatie

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor innovatie. Maar hoe werk je écht effectief samen? 'Gedeeld eigenaarschap' en 'tastbare communicatie' zijn volgens Innovatielabs-onderzoeker Jeroen van den Eijnde, lector Tactical Design aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten, twee belangrijke kernwaarden.

update 01.nov.22
1 nov '22

Onderzoeksnotitie: zzp'ers in de creatieve industrie

In de creatieve sector werken relatief veel zzp'ers, maar in welke bedrijfstakken bevinden ze zich precies? Mede naar aanleiding van deze vraag vanuit het project De Kunst van Later analyseerden Innovatielabs-onderzoeker Paul Rutten en Walter Manshanden het aandeel zzp'ers in de creatieve sector. Daarbij namen ze specifiek de deelsectoren, de verschillende domeinen en bedrijfstakken onder de loep.

Overbusinessmodellenenhoejehiermeeinnove.jpg
24 okt '22

Over businessmodellen en hoe je hiermee innoveert

In het algemeen zijn culturele en creatieve professionals zich erg bewust van de waardevolle activiteiten die zij uitvoeren. Maar het vertalen van hun waarde naar een businessmodel, laat staan een vernieuwend verdienmodel, is andere koek. Of toch niet? Innovatielabs-onderzoekers Walter van Andel en Lies Wijnterp, beiden verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), leggen uit hoe je aan de slag kunt gaan met een waardegedreven businessmodel. Of beter gezegd: business modelling, want wie wil ondernemen met een blik op de toekomst, zal zich voortdurend moeten blijven verdiepen in de vraag: hoe kan ik van waarde zijn in deze tijd?

original30f2e17ac19d4b55931adc84e3704baa.jpg
13 jun '22

Innovatie ontrafeld

Innovatie is een begrip dat veelvuldig en op veel verschillende manieren wordt gebruikt. Iedereen verstaat er het zijne onder, wat het lastig maakt om verwachtingen en doelen op elkaar af te stemmen en daadwerkelijk te komen tot 'een succesvolle toepassing van nieuwe kennis en ideeën'. Want dáár gaat innovatie in essentie over, stelt Innovatielabs-onderzoeker Paul Rutten. In deze blog neemt hij de ontstaansgeschiedenis en het actuele gebruik van de term onder de loep en geeft hij speciale aandacht aan de relevantie voor de culturele en creatieve sector. Walter van Andel droeg bij aan deze blog.

Paul Rutten
Lector Creative Business
Hogeschool Rotterdam
Jeroen van den Eijnde
Lector Tactical Design
ArtEZ
Walter van Andel
Lector Waarde(n)vol Ondernemen in en door de Kunsten
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Sabine Niederer
Lector Visual Methodologies
Hogeschool van Amsterdam
Lies Wijnterp
Onderzoeker
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Oumaima Hajri
Junior Onderzoeker
Hogeschool Rotterdam
Lucie Huiskens

ArtEZ
Marloes Geboers

Hogeschool van Amsterdam