Toolkit for the Inbetween

Toolkit for the Inbetween draait om een tiental experimenten rondom hybride cultuurbeleving. Hierbij is speciale aandacht voor de interactie tussen het fysiek en digitaal aanwezige publiek
The hmm, affect lab en MU verkennen samen in welke vorm culturele evenementen op de langere termijn betekenisvol kunnen zijn. Daarbij is speciale aandacht voor de interactie tussen het fysiek en digitaal aanwezige publiek. De opgedane kennis wordt gedeeld via een toolkit die handvatten moet geven bij het organiseren van een hybride evenement. Naast een overzicht van bestaande, privacyvriendelijke diensten, biedt de beoogde kit vooral ook praktische tips over hoe deze diensten kunnen bijdragen aan de publieksbeleving.
partners:
Toolkit for the Inbetween is een samenwerking tussen The hmm, affect lab, MU, Tetem, STRP, Fontys, Felix Meritis, Het Nieuwe Instituut, IMPAKT en Framer Framed
volgende