Collaborations For Future

Collaborations For Future is een onderzoeksproject om de denk- en maakkracht van makers en anderen die in de creatieve sector werken beter te benutten bij maatschappelijke opgaven
Vanuit de overtuiging dat samenwerkingen tussen creatieve professionals en wetenschappers waardevol of zelfs cruciaal zijn bij klimaatvraagstukken, slaan Foundation We Are, Social Design Showdown/Afdeling Buitengewone Zaken en Pakhuis de Zwijger de handen ineen met universiteiten en onderzoeksinstellingen KNMI, NIOZ PBL, TU Eindhoven en Universiteit Utrecht.

Centraal in het project staat een incubator-programma, waarin ontwerpers één-op-één samenwerken met klimaatwetenschappers. Om inzichten te verwerven over hoe binnen deze samenwerkingen kennis wordt ontwikkeld en uitgewisseld, wordt een parallel lopend onderzoekstraject gestart.

Het doel van dit onderzoek is om nieuwe instrumenten, werkmethoden en modellen te ontdekken voor zowel creatieve professionals als wetenschappers om te werken aan de klimaatopgave in Nederland. De verwachting is dat de opgedane kennis en inzichten leiden tot nieuwe samenwerkingsmodellen die als blauwdruk kunnen dienen voor de bredere maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat.
partners:
Social Design Showdown/Afdeling Buitengewone Zaken, KNMI, NIOZ, PBL, TU Eindhoven, Universiteit Utrecht, Pakhuis de Zwijger
volgende