editie #1

2nd World

Door middel van een ontwikkeltraject voor museummedewerkers willen de initiatiefnemers van 2nd World digitale strategieën te ontwikkelen gericht op waardecreatie en publieksbereik
De Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH 40-45) is een samenwerkingsverband van vijftien Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940-1945. De afgelopen jaren hebben de partners samengewerkt aan de digitalisering van hun collectie. Nu staan ze voor de vraag: wat en in welke vorm is het materiaal relevant voor (toekomstig) publiek? Het project 2nd World moet leiden tot praktische strategieën waarin digitale presentatievormen van de museale collecties worden gekoppeld aan nieuwe verdienmodellen.

Het project start met een quickscan om in kaart te brengen wat de stand van zaken is op het gebied van digitalisering en welke ambities er al zijn geformuleerd, o.a. in de beleidsplannen van de aangesloten organisaties. De fase erna staat in het teken van een ontwikkeltraject voor managers en medewerkers, bestaande uit een basiscursus en een praktisch 'leer en inspireer'-traject dat wordt vormgegeven in samenwerking met de Reinwardt Academie en Cultuur+Ondernemen.
partners:
Reinwardt Academie, Cultuur+Ondernemen, DEN
volgende