Everybody in the (art)house!

Hoe kunnen culturele instellingen hun digitale of hybride aanbod benutten om hun publiek te verbreden? De initiatiefnemers van Everybody in the (art)house! verkennen de meest kansrijke antwoorden
Streamingdienst Picl biedt arthousefilms aan die in de bioscopen draaien, of net uit de roulatie zijn. Met het project Everybody in the (art)house! willen de initiatiefnemers hun kennis en data gebruiken om samen met relevante partners de mogelijkheden te onderzoeken van hybride presentatievormen voor culturele instellingen. Het doel? Een breder en duurzaam publieksbereik stimuleren.

Met behulp van het culturele doelgroepenmodel (Rotterdam Festivals) en een tool die inzicht geeft in de online en offline verkopen via bestaande ticketingsystemen (Medialoc), zetten de projectpartners een onderzoek op naar de nieuwe, hybride gebruiker. Daarna volgt een experimentele fase waarin onder meer wordt gekeken naar de mogelijkheden van een streamingdienst voor maatschappelijke organisaties, zoals ziekenhuizen of patiëntenverenigingen.

Verder willen de initiatiefnemers experimenteren met een programma van films van (jonge) makers wier films (nog) niet zijn opgepakt door de reguliere distributeurs en makers van films met een specifieke doelgroep. Voor het publiek biedt een dergelijk programma een verrassend filmaanbod, voor de makers moet het een tool worden om hun films - al dan niet met een context gevend nagesprek - aan te bieden buiten de geijkte kanalen. Aan het einde van het traject worden de opgedane kennis en inzichten gedeeld via een online conferentie.
partners:
Veertig filmtheaters van het NFO, Rotterdam Festivals, Medialoc, talentontwikkelingstraject NEXT
volgende