Center Stage Robotics

De initiatiefnemers van Center Stage Robotics verkennen de theatrale en performatieve mogelijkheden van industriële robots en robotica. Doel is om de creatieve sector te voorzien van inspiratie, kennis en nieuwe werkvormen
Met het project zetten samenwerkingspartners, (poppen)theatergezelschap Ulrike Quade Company, Creative Roboticsm en Universiteit Utrecht, hun onderzoek voort naar de theatrale en performatieve mogelijkheden van industriële robots en robotica. Het samenwerkingsverband wil de creatieve sector voorzien van inspiratie, kennis en nieuwe werkvormen, alsook onderzoeken hoe kennis uit het theater de wereld van robotica kan inspireren en kan helpen een voorstelling te maken van en over een toekomst met robotica.

Het onderzoeksproject start met twee open calls voor makers die geïnteresseerd zijn in het werken met robots. De geselecteerde makers volgen een traject van vier tot zes maanden met diverse workshops en expertmeetings voor zowel het professionele netwerk als voor wetenschappers en denkers die een nieuw licht schijnen op de wijze waarop technologie onze manier van leven en werken beïnvloedt. Speciale aandacht gaat uit naar de verslaglegging en kennisdeling van de bevindingen, onder meer via een online platform, met als doel de sector te voorzien van innovatieve werkvormen.
partners:
Ulrike Quade Company, Creative Roboticsm en Universiteit Utrecht
volgende