De Kunst van Later

Aan de hand van een iteratieve aanpak, waarin onderzoek en ontwerp hand in hand gaan, willen de initiatiefnemers van De Kunst van Later zzp'ers handvatten bieden om hun oudedagsvoorziening slim te regelen
De culturele en creatieve sector heeft een zeer hoog percentage zzp’ers, met een eigen verantwoordelijkheid voor het opbouwen van pensioen. Maar veel zzp’ers sparen niet of te weinig voor hun pensioen. Een goed inkomen voor nu, straks én later is een maatschappelijke uitdaging die in de culturele en creatieve sector extra urgent is, aldus de initiatiefnemers van het project De Kunst van Later.

In co-creatie met probleemeigenaren (o.a. Platform ACCT en PGB Pensioendiensten), partners uit de culturele en creatieve industrie (Motivaction, Think+DO, 3310 School for Millennials), zzp’ers en diverse experts werkt service design bureau Muzus aan slimme oplossingen voor dit vraagstuk. Hierbij bouwen de ontwerpers voort op bestaande wetenschappelijke kennis en eerder uitgevoerde projecten rondom aanverwante, maatschappelijke onderwerpen.

Gedurende het hele proces volgen de projectpartners een iteratieve aanpak waarin onderzoek en ontwerp hand in hand gaan. Dit alles met het oog op het realiseren van een toekomstgerichte oplossing, die wendbare pensioenopbouw voor zzp'ers ondersteunt. Om hun eerste bevindingen te valideren, wordt een 'toegankelijke en tastbare onderzoeksinstallatie’ ontwikkeld om de dialoog over pensioenopbouw van zzp'ers te starten. Naast een toekomstvisie moet het project drie pilots opleveren waarmee mogelijke oplossingen voor langere tijd worden getest.
partners:
Motivaction International B.V., Think+DO, 3310-School for Millennials, Sofie van Greevenbroek Photography, Platform ACCT, PGB Pensioendiensten
volgende

updates

Onderzoeksinterventie De Kunst van Later. Foto: Adem Gümrükçüler
22 jun '22

Maak kennis met De Kunst van Later

De social designers van Muzus werken doorgaans in opdracht voor klanten met een sociaal-maatschappelijke missie. Met hun project De Kunst van Later nemen zij het initiatief in eigen hand. Samen met Motivaction, Think+DO en 3310 School for Millennials willen zij zzp'ers handvatten bieden om hun oudedagsvoorziening slim te regelen. Het project kent een vliegende start en verbindt een groeiende groep van kennispartners, zoals Platform ACCT, PGB Pensioendiensten, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Nibud, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en AZL. Hoe hebben zij dit aangepakt?