The Linen Project

De projectpartners van The Linen Project onderzoeken hoe een kleinschalige linnenketen, waarin partners, eindgebruikers en de creatieve industrie elkaar recht doen en tegelijk bijdragen aan verduurzaming, eruit kan zien
Het langlopende The Linen Project heeft als doel lokale productie van linnen nieuw leven in te blazen. Initiatiefnemers ArtEZ MA Practice Held in Common en  Crafts Council Nederland verkennen sinds 2018 de mogelijkheden om in Nederland een kleinschalige linnenketen op te zetten rondom een ‘alternatief’ economisch systeem. Een keten die draait om het welzijn van de betrokken mensen en de natuurlijke hulpbronnen.

Samen met partners Koninklijke Auping, Enschede Textielstad, New Tailor, het Lectoraat Nieuwe Economie (van Avans Hogeschool Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap) werkt Crafts Council Nederland nu aan de ontwikkeling van een transparante collectieve waardeketen. Het project borduurt voort op het Shared Stewardship-initiatief, waarbij mensen met verschillende achtergronden zijn betrokken. Onder hen: grafisch vormgevers, textielonderzoekers en ontwerpers, maar ook eindgebruikers die bewuster willen omgaan met de kleding die zij dragen.

Vijf ervaren stewards hebben zich gemeld om deel te nemen in de werkgroep die het Shared Stewardship overdraagbaar gaat maken. Het resultaat is een eerste ontwerp voor de ontwikkeling van een collectieve waardeketen van linnen, waarin partners, eindgebruikers en de creatieve industrie elkaar recht doen en tegelijk bijdragen aan verduurzaming.
partners:
Crafts Council Nederland, Koninklijke Auping, Enschede Textielstad, New Tailor, Lectoraat nieuwe economie
volgende