Archiving The Present

De projectpartners van Archiving the present willen de digitale toegankelijkheid van archieven verbeteren. Er wordt gezocht naar een infrastructuur die aansluit bij de associatieve wijze waarop mensen online informatie vergaren.
De initiatiefnemers van Archiving the present - een samenwerkingsverband tussen Archival Consciousness, Framer Framed en de Jan van Eyck Academie - zien dat veel digitale collecties van culturele instellingen niet openbaar toegankelijk zijn. Daardoor zijn belangrijke bewaarplaatsen van cultureel geheugen moeilijk te bekijken of te bestuderen en soms zelfs geheel onzichtbaar, vooral voor digitaal georiënteerde generaties.

Met dit project willen zij de toegang tot de archieven en bibliotheken van culturele instellingen opnieuw vormgeven en de toegang tot informatie en kennis in het algemeen bespreekbaar maken. Tien culturele archieven dienen als uitgangspunt voor een gezamenlijk onderzoek naar een duurzaam georganiseerde, open-source infrastructuur die aansluit bij de associatieve wijze waarop mensen online informatie tot zich nemen. Het model van een ‘knowledge graph’, waarin informatie uit diverse bronnen wordt gecombineerd en grafisch zichtbaar wordt gemaakt, vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Naast de ontwikkeling van een full stack service webapplicatie voor de culturele sector, willen de projectpartners bijdragen aan het (internationale) debat rondom digitale archivering. Framer Framed neemt het voortouw bij het delen van kennis delen over het structureren van informatie in culturele archieven en stuurt daarbij aan op een kritische reflectie van alle betrokkenen.
partners:
Archival Consciousness, Framer Framed, Jan van Eyck Academie
volgende