Moving Media Lab

De projectpartners van Moving Media Lab verkennen hoe de toepassing van film en mixed reality-technieken de wijze verandert waarop dansmakers en ontwerpers creëren en uitvoeren
Cinedans werkt samen met onder andere de Nederlandse Dansdagen, Korzo, DansBrabant, VRDays, Eye, Design Academy Eindhoven aan Moving Media LAB. Dit project staat in het teken van onderzoek naar de betekenis en waarde van dans en beweging in de autonome kunsten, in de ontwerppraktijk en in de wetenschap en naar het nauwer verbinden van deze verschillende domeinen.

Het lab richt zich in samenwerking met verschillende organisaties en deskundigen uit het brede internationale culturele veld, creatieve industrie en wetenschap op de professionele dansmaker en ontwerper die vernieuwende concepten ontwikkelt, innovatieve presentatiemogelijkheden verkent en daarbij een actieve betekenisvolle publieksbeleving voorstaat. Daarbij wil het Moving Media LAB aansluiten bij het veranderende gedrag van het (jonge) publiek en spannende programma’s en projecten ontwikkelen gericht op nieuwe (interactieve) presentatievormen, zowel op locatie als online.

Speciale aandacht gaat uit naar het idee van embodiment: de lichamelijke ervaring en expressie van hoe je je voelt. Dans spreekt volgens de initiatiefnemers een universele taal waardoor het op verschillende manieren kan worden ingezet voor onderzoek, voor empathische reflectie en beleving van het (virtuele) lichaam in de (virtuele) ruimte.
partners:
Moving Media Lab, Nederlandse Dansdagen, Korzo, DansBrabant, VRDays, Eye, Design Academy Eindhoven, Universiteit Utrecht en Leiden, Fashion Clash, The Fabricant, BeamLab, Jan van Eyck Academie
volgende