editie #2

Gezocht Talentvolle Gemeenten

De projectpartners van Gezocht: Talentvolle Gemeenten willen het draagvlak bij gemeenten vergroten om samen met creatieve en culturele makers te werken aan actuele opgaven
Met dit project willen Stichting SETUP, Bureau Ruimtekoers en Lobby Lokaal ervoor zorgdragen dat een groter deel van de creatieve industrie eenvoudiger en meer structureel wordt betrokken bij gemeentelijke opgaven. Ze stellen dat de verbinding tussen cultuur, zorg en welzijn relatief vaak wordt gevonden, maar dat het veelal een negatieve keuze is die gedreven wordt door schaarste. Daarnaast zitten subsidierelaties tussen gemeenten en kunstenaars een gelijkwaardige samenwerking in de weg.

Het streven van de projectpartners is om de relatie en samenwerking langs drie lijnen te herformuleren en te innoveren: gemeenten inspireren, belemmeringen wegnemen bij gemeenten en gereedschap voor kunstenaars ontwikkelen. Hiertoe zetten ze een regeling open voor ‘talentvolle gemeenten’. Gemeenten kunnen een subsidieaanvraag doen om kunstenaars in te zetten om aan de slag te gaan met een maatschappelijke opgave.

Er wordt geen geld uitgekeerd, maar uren aan verbeeldingskracht. Aanvragende gemeenten moeten omschrijven welke maatschappelijke opgave zij willen aanmelden voor de regeling, waarom zij verbeeldingskracht kunnen gebruiken en hoe de inzet van een kunstenaars hen gaat helpen in hun volgende stap. Concreet gaan er drie kunstenaarscollectieven aan de slag voor drie gemeenten. Na afronding worden de projecten gepresenteerd om zo meer gemeenten te inspireren en om ervaringen te delen.
partners:
Stichting SETUP, Bureau Ruimtekoers, Edwin Stolk, Lobby Lokaal, Platform31, DOEN en de HKU.
volgende