25 jan '22

Wat voorafging

Innovatielabs
In het programma Innovatielabs worden nieuwe kennis en perspectieven voor de culturele en creatieve sector ontwikkeld. Zestien projecten staan aan het begin van dit proces, maar wat ging daar aan vooraf?
De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van voormalig minister Van Engelshoven van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies Onderweg naar Overmorgen om drie innovatielabs op de thema's digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie te starten. Het programma is een gezamenlijk project van de zes rijkscultuurfondsen en CLICKNL met als doel om deze sector de kans te geven te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen om zo de sector te helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de covid-19 pandemie.

Tot september 2021 is gewerkt aan het afstemmen van de inhoud van het programma. Per thema is een onafhankelijke kwartiermaker gevraagd om met makers en instellingen in gesprek te gaan. Architectuurhistoricus Michelle Provoost heeft focus gegeven aan het thema ruimtelijk ontwerp. Renée van der Grinten, freelance adviseur in de filmsector, en Gijs Meijer, adviseur bij DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering, deden dit respectievelijk voor het thema productdifferentiatie en digitalisering.

De kwartiermakers hebben onafhankelijk van elkaar onderzocht welke projecten of organisaties het afgelopen anderhalf jaar een interessante ontwikkeling hebben doorgemaakt en waar de kansen of knelpunten liggen. De bevindingen van de kwartiermakers hebben bijgedragen aan de uitwerking van een open call, die eind 30 september 2021 is gelanceerd en t/m 11 november 2021 heeft open gestaan voor aanvragers.

In reactie op de open call hebben het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL maar liefst 174 projectvoorstellen ontvangen. In januari 2022 heeft een onafhankelijke en speciaal daarvoor ingestelde adviescommissie onder voorzitterschap van Nathanja van Dijk de voorstellen beoordeeld. Naast Nathanja van Dijk bestond de adviescommissie uit: Bas van Berkestijn, Anne Mieke Eggenkamp, Bert van Loon, Chequita Nahar, Luuk Nouwen, Marieke Schoenmakers, Jeroen Stout, Meis Suker, Jaïr Tchong en Martine Zoeteman.

Samen hebben zij de voorstellen beoordeeld onder andere op mate van innovatie, samenwerking, schaalbaarheid en mogelijke impact binnen de sector. De projecten die op alle criteria de hoogste score hebben behaald, maken deel uit van de uiteindelijke selectie.