1 feb '22

Over de selectie

Innovatielabs
De Innovatielabs gaan nu écht van start. Samen vertegenwoordigen de zestien geselecteerde projecten uiteenlopende culturele en creatieve disciplines en verbinden meer dan 120 partijen, van individuele makers tot internationale organisaties.
De onderwerpen variëren van blockchain voor de huizenmarkt tot het doorontwikkelen van een database voor duurzame en afbreekbare kunstenaarsmaterialen en het onderzoeken van mixed reality-technieken voor dramatische expressie. In het merendeel van de projecten wordt geëxperimenteerd met nieuwe formats en samenwerkingsvormen, waaruit nieuwe artistieke uitingen kunnen ontstaan.

Selectie
Block Foundation – Meta-Estate Lab
Kan blockchain het verschil maken in de huizenmarkt? Samen met partners Acram en ZHA CODE, de denktank van Zaha Hadid Architects gericht op computational design, wil Block Foundation de mogelijkheden van decentrale financiering verkennen én toetsen aan de hand van prototypen. De initiatiefnemers zien kansen voor ontwerpers om hun werkterrein te verbreden.

Creative Funding/voordekunst - Crowdkeeping
Creative Funding neemt het initiatief om samen met een aantal kleine- tot middelgrote organisaties in de creatieve sector een gezamenlijke werkmethode te verkennen en een ondersteunende tool te ontwikkelen op het gebied van relatiebeheer.

DoubleA - Touched by a hologram?
In samenwerking met Arcturus, Scatter, VRDays Europe en een team van freelance partners zet DoubleA een onderzoek op naar de artistieke mogelijkheden van het virtuele. Het doel van het project is om de podiumkunstensector klaar te stomen voor een metaverse toekomst waarin een oneindig universum van aan elkaar geschakelde virtuele ruimtes bestaat.

Effenaar Smart Venue - Hybrid Models
Aan de hand van drie experimenten wil Effenaar Smart Venue nieuwe formats voor hybride evenementen ontwikkelen. De initiatiefnemers zien kansen voor een nieuw verdienmodel en een rijke 'thuisbeleving'.

Framer Framed - The New Social
Framer Framed wil samen met onder andere IMPAKT en Hackers & Designers kansrijke antwoorden formuleren op de vraag hoe culturele producties, zoals livecasting en publicaties, op de langere termijn betekenisvol kunnen zijn in een mengvorm van online en offline.

Jan van Eyck Academie - Future Materials
Jan van Eyck Academie start een samenwerking met onder andere Central Saint Martins om hun hybride database van duurzame en afbreekbare kunstenaarsmaterialen op te schalen en door te ontwikkelen. Uiteindelijk hopen de projectpartners bij te dragen aan de verduurzaming van makerspraktijken.

Modemuze – Unlocking Fashion Heritage
Door middel van 3D-scans van stukken uit museale modecollecties wil Modemuze ambachtelijke (historische) kennis ontsluiten voor een breed publiek: van museummedewerkers tot ‘thuismakers’.

Museum Boijmans Van Beuningen - Boijmans Hillevliet
Samen met partners uit de culturele sector, het maatschappelijke veld en het onderwijs werkt Museum Boijmans van Beuningen aan de doorontwikkeling van een nieuw museaal concept gericht op publieksbereik.

Muzus - De Kunst van Later
Aan de hand van een iteratieve aanpak, waarin onderzoek en ontwerp hand in hand gaan, wil Muzus zzp'ers handvatten bieden om hun oudedagsvoorziening slim te regelen. Het onderzoek wordt opgezet in co-creatie met probleemeigenaren (Platform ACCT en PGB Pensioendiensten), partners uit de culturele en creatieve industrie (Motivaction, Think+DO, 3310 School for Millennials) en zzp’ers.

Outsiderland (Stichting Captain Hoek)- OutsiderlandLab
Door makers uit verschillende milieus met elkaar in aanraking te brengen, wil Outsiderland de culturele en creatieve sector toegankelijker maken voor elke vorm van creativiteit en originaliteit. Aan het project wordt een onderzoek gekoppeld uitgevoerd door Stefanie van Zal (Lectoraat Langdurge Zorg en Ondersteuning).

Picl - Everybody in the (art)house!
Hoe kunnen culturele instellingen hun digitale of hybride aanbod benutten om hun publiek te verbreden? Picl zoekt samen met o.a. Rotterdam Festivals en Medialoc naar kansrijke antwoorden.

PublicSpaces - Living Lab Open Cultuurdata
PublicSpaces start samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NPO en Waag een 'living lab' om te leren hoe open source technologie kan bijdragen aan een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele producties.

SMH 40-45 - 2nd World
SMH 40-45, een samenwerkingsverband van vijftien Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940-1945, wil digitale strategieën ontwikkelen gericht op waardecreatie en publieksbereik door middel van een ontwikkeltraject voor museummedewerkers.

Stichting Podiumpas - Podiumpas
Met de Podiumpas willen de initiatiefnemers drempels verlagen voor cultuurliefhebbers om vaker en avontuurlijker naar het theater te gaan, met als beoogd resultaat vollere zalen.

The Hmm - Toolkit for the Inbetween
Een samenwerkingsverband van The hmm, affect lab en MU start een tiental experimenten gericht op hybride cultuurbeleving en betekenisvolle interacties tussen het fysiek en digitaal aanwezige publiek.

Theater Utrecht - Innovation:Lab Theater Utrecht
In samenwerking met DOX en HKU ontwikkelt Theater Utrecht een laboratorium waarin makers kunnen experimenteren met mixed reality theatertechnieken en vertelmethodes.

De komende maanden worden de resultaten en bevindingen uit de projecten gedeeld via deze website en de nieuwsbrief.
InnovatielabsMastheadStill01.png