14 jun '23

De 2e lichting is van start!

Innovatielabs
De nieuwste lichting projectteams van Innovatielabs heeft kennis met (en voor) elkaar gemaakt. Tijdens de kick-off bijeenkomst op 31 mei 2023 spraken zij over de kwaliteiten en uitdagingen van hun projecten om elkaar te inspireren, de verschillen en de overeenkomsten te zien. Daarnaast waren ook de makers van de eerste lichting Innovatielabs, uit de eerste open call, van de partij om hun opgedane kennis en ervaring uit te wisselen. Want ook al is elk project anders, samen weet je meer. In dit document de oogst: van kwaliteiten en uitdagingen tot ‘eureka’s’, slimme oplossingen en tips die de deelnemers graag met de groep wilden delen.
Deze kwaliteiten zijn present binnen de tweede lichting:
Onder alle betrokkenen die de tweede lichting representeren zijn veel kwaliteiten aanwezig, generiek en specialistisch. Een kleine greep uit de kwaliteiten: hybride werken met maatschappelijke partners, kennis van dans en beweging, community building, verbinding met de natuur, expertise op het gebied van immersive sound, interactieve installaties, A.I. als voorspeller inzetten en een groot internationaal netwerk... Het is een rijkdom aan talenten en mogelijkheden, goed om in het achterhoofd te houden het aankomende projectjaar zodat je op zoek kan gaan als die kwaliteit of expertise binnen jouw eigen projectteam ontbreekt. Want elkaar opzoeken, en het delen van kennis en netwerk versterkt elk project.

Deze uitdagingen worden gesignaleerd
Ondanks het gedeelde enthousiasme en de zin in het starten van de projecten, zien de deelnemende projectteams ook welke uitdagingen er voor hen liggen. Uitdagingen als: het uitleggen van technologie, het verzamelen van data, het meten van impact, het testen bij publiek, het creëren van draagvlak en de zorg voor goede bestendige samenwerkingen met betrokken partners. Veel projectteams lopen tegen vergelijkbare kwesties aan, wat een mooie uitnodiging is om elkaar te betrekken bij de uitdagingen en deze met een innoverende blik te benaderen.

9 tips voor de beste samenwerkingen
De volgende tips komen voort uit de gesprekken die de projectteams van beide open calls met elkaar voerden op basis van de uitdagingen die voor hen liggen of juist al getackeld zijn. Het is niet eenvoudig om tot generieke waarheden te komen, daarvoor verschillen de projecten en processen te veel. Maar de gemene deler is natuurlijk dat elk project bijzondere samenwerkingen kent met ontzettend veel verschillende partners.
Onderstaande punten kunnen worden opgevat als een denkoefening, een lijstje om naar eigen hand te zetten. Want het pleidooi voor een beetje ongehoorzaamheid, wat op deze middag werd gehoord, past de Innovatielab-deelnemers als geen ander.

1. Samenwerken is werken
Het is belangrijk om vooraf scherp te hebben wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft en welke individuele belangen er spelen. Wat is de meerwaarde voor een ieder om mee te doen?

2. Live is leven
De ‘zachte kant’ mag niet over het hoofd worden gezien. Een online meeting is sneller, maar elkaar in het echt ontmoeten, vergroot de betrokkenheid en vaak ook het plezier in de samenwerking. Zorg voor een goede persoonlijke kick-off en vergeet niet om ook tijdens het proces in te checken bij elkaar.

3. Zoek een gezamenlijke taal
Een miscommunicatie kan eenvoudig ontstaan, daarom is het belangrijk om door te vragen om te checken of jij de ander goed hebt begrepen en andersom. Juist omdat teamleden soms in verschillende sectoren werken, kun je er niet vanuit gaan dat elke term op dezelfde manier wordt gebruikt.

4. Geef het tijd
Samenwerken kost veel tijd, hou daar rekening mee in je planning en wees geduldig met elkaar. Kijk hoeveel tijd je ergens voor hebt ingepland en hoeveel het werkelijk heeft gekost. Kostte het meer tijd? Stel de planning bij.

5. Wees niet te star
Onderweg bijsturen, doelen herformuleren, verwachtingen bijstellen, testen en weer terug naar de tekentafel...Een iteratieve werkwijze vraagt om nieuwsgierigheid en flexibiliteit bij alle deelnemers.

6. Btw is geen by the way
Let op! In samenwerking met verschillende partners, kan het gebeuren dat sommigen wel btw in begrotingen doorrekenen, en anderen niet. Bespreek dit tijdig en trek 1 lijn voor deze samenwerking.

7. Praat over succes
Wanneer is het project een succes te noemen? Wat zou een worst case scenario zijn? Wil je het meetbaar maken of juist niet? Bespreek het uitgebreid met samenwerkingspartners en check ook hoe elk individu erin zit. Laat het ook tijdens het proces een onderwerp zijn: hoe gaat het, moeten we bijsturen?

8. Zoek verbinding met vergelijkbare projecten
Omdat de projecten en onderzoeksvragen zo uiteenlopen zijn de gemene delers vaak zeer algemeen. Door op onderzoeksvragen te clusteren en elkaar gericht op te zoeken, kan zo effectief mogelijk van en met elkaar worden geleerd.

9. De toekomst
Denk al in een vroeg stadium na over het vervolg aan het einde van de Innovatielabs. Wat staat er dan? Welke structuren blijven bestaan en wat beklijft er?


Over Innovatielabs:
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (namens de zes rijkscultuurfondsen) en CLICKNL voeren het programma Innovatielabs uit in opdracht van het ministerie van OCW. Op 31 mei 2023 kwam de tweede lichting projectteams voor de eerste keer fysiek samen in Kunstlinie in Almere. De bijeenkomst bestond uit twee gespreksrondes waarin teamleden kennis met elkaar uitwisselden en met de eerste lichting projectteams. Deze publicatie bestaat uit een verzameling suggesties, perspectieven, inzichten en ambities die tijdens de bijeenkomst werden uitgewisseld.
De publicatie pretendeert niet volledig te zijn en sluit alternatieve perspectieven niet uit. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, maar projectteams zijn van harte uitgenodigd om aan de slag te gaan met deze tips!
Bekijk ook de 10 tips om samen te innoveren die tijdens de eerste editie in 2022 werden verzameld. Organisatie bijeenkomst en ontwikkeling tekst: Creative consultancy Cornelis Serveert.
thumbnail.jpg