Write Away - Act Now!

Write Away - Act Now! is een incubator voor makers van kleur, gebaseerd op het concept van een writers’ room, om te leren over het maakproces binnen de driehoek van makers, sector en publiek.
In de creatieve sector is een writers’ room een schrijversplek om het maakproces te organiseren. Het samenwerkingsverband achter Write Away - Act Now!, dat bestaat uit een netwerk van organisaties uit de creatieve en culturele sector, observeert dat in Nederland en andere westerse landen deze schrijfteams voornamelijk wit zijn.

Met het project willen de partners een incubator starten voor makers van kleur met een sterke drive om verhalen te vertellen vanuit andere perspectieven en met aantoonbaar talent voor storytelling in film of aanverwante disciplines. Vijftien gekozen schrijvers, verdeeld over drie writers' rooms, ontwikkelen gedurende een periode van zes tot negen maanden scripts voor film en televisie. Om de sector en het publiek te betrekken, worden gedurende het schrijfproces vakinhoudelijke workshops georganiseerd en openbare table reads, waarbij acteurs aan tafel een script doornemen.

De Erasmus Universiteit Rotterdam doet onderzoek naar de opzet van de incubator binnen de driehoek makers, sector en publiek. De verwachting is dat het project kennis oplevert over de interactie tussen makerpraktijk, publieksinteractie en de culturele waarde voor de sector. De resultaten worden na reflectie en evaluatie breed gedeeld, met als doel een duurzame investering te doen in een bredere infrastructuur in Rotterdam waar toekomstige makers van kleur mede van kunnen profiteren.
partners:
Tulsa Studios, een netwerk van organisaties uit de creatieve en culturele sector
volgende