NIET VOOR DE BÜHNE

Hoe kun je als kunstenaar bijdragen aan maatschappelijke verandering en wat betekent dat voor je maakpraktijk? Niet voor de Bühne is een onderzoeksproject waarin wordt toegewerkt naar een impactstrategie
De aanleiding voor Niet voor de Bühne van theatermaker Anoek Nuyens (Documentair Theater), Marjan Minnesma (Urgenda) en Bernadette Kuiper (Impakt Makers) is De zaak Shell, een documentair toneelstuk over de klimaatcrisis die Nuyens samen maakte met Rebekka de Wit. Volgens Nuyens legde de voorstelling een verlangen en behoefte bloot om van de klimaatcrisis een onderwerp van gesprek te maken in theaters. Het sterkte haar in haar ambitie om het publiek onderdeel te maken van haar maakproces, niet enkel van het eindproduct.

Met dit project trekken de initiatiefnemers het onderwerp breder en focussen op de vraag: hoe kun je als kunstenaar bijdragen aan maatschappelijke verandering (c.q. klimaatcrisis) en wat betekent dat voor je maakpraktijk? In vier etappes wordt gewerkt aan een impactstrategie die een handelingsperspectief biedt aan burgers, bedrijven en politiek.

Na de eerste fase, waarin een visie op impact en doelen worden geformuleerd, volgt een inventariserend veldonderzoek, waarin betrokkenen en jongeren worden geïnterviewd naar aanleiding van De zaak Shell. Vervolgens worden de bevindingen voorgelegd aan een Raad van Experts, bestaande uit pioniers uit de wereld van de ngo's en milieuorganisaties, kunstenaars en denkers. In de laatste etappe wordt gereflecteerd op wat het betekent voor de maakpraktijk van kunstenaars als zij maatschappelijke impact willen maken. 
partners:
Documentair Theater, Urgenda, Impakt Makers
volgende