Music makes the people come together

De initiatiefnemers van Music makes the people come together zien kansen voor orkesten en musici om hun werkterrein te verbreden en tegelijk bij te dragen aan innovatie in ziekenhuiszorg
Music makes the people come together is een project geïnitieerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest waarin wordt gezocht naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van muziek. Het orkest ziet bewijs dat muziek van invloed is op het sociaal, mentaal en fysiek welzijn van mensen, maar constateert dat de kennis daarover nog sterk gefragmenteerd is.

In het onderzoek, opgezet door het Rotterdams Philharmonisch Orkest in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum, onderzoeken musici, medici en sociologen aan de hand van twee casestudies interdisciplinair of en hoe muziek van invloed is op het sociale, mentale en fysieke welzijn van mensen. Het beoogde resultaat is bruikbare kennis voor concrete, directe impact in verschillende sectoren, zoals verbreding van het werkterrein van orkesten - en de muzieksector in het algemeen - maar ook innovaties in zorg en onderwijs.

De initiatiefnemers zien kansen voor professionals in de cultuursector om aan de hand van de onderzoeksresultaten nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en het publieksbereik verbreden. Ze zien ook kansen voor de zorg, die volgens hen gebaat zou zijn bij betere behandeling met muziek-interventie voor patiënten. Een aanvullende, educatieve waarde van het project zit volgens hen in de interdisciplinair kennisuitwisseling tussen de leiders en professionals van morgen op het gebied van muziek, cultuur en geneeskunde.
partners:
Rotterdams Philharmonisch Orkest, Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum
volgende