Innovatielab Cultuur Tech

Innovatielab Cultuur Tech is een initiatief om nieuwe technologieën beter toegankelijk maken voor Nederlandse muzikanten. Daarbij is speciale aandacht voor het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen met eindgebruikers
Volgens Stichting Thunderboom Records, Reblika, Superposition en Beeld & Geluid maken enkele muzikanten al gebruik van nieuwe technologieën, zoals augmented reality, artificial intelligence en digitale avatars, maar blijven deze voor de meesten onbereikbaar door hoge kosten, gebrek aan kennis en gebrek aan transparantie door de ontwikkelaar. Met Innovatielab Cultuur Tech willen ze daar verandering in brengen en deze nieuwe technieken toegankelijk maken voor een grotere groep.

Het project draait om het bevorderen van kennisontwikkeling en experiment, waarbij nadrukkelijk wordt voortgebouwd op bestaande technologie door deze ‘makend te onderzoeken’. In deze aanpak staat het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen met eindgebruikers – Nederlandse muzikanten en hun publiek – centraal. Zo worden prototypes getest tijdens (hybride) liveoptredens en gevalideerd door een groep van ervaren programmeurs, ontwerpers en muzikanten.

Concreet hebben de projectpartners vier resultaten voor ogen: een gevalideerde toolbox voor laagdrempelige AI, AR en avatar technologie, nieuwe kennis over de toepassing van de technologie, bijvoorbeeld best practices en handleidingen, voorzieningen voor proactieve kennisdeling met de sector en een ontwikkelproces en ontwerpmethode gebaseerd op publieke waarden.
partners:
Stichting Thunderboom Records, Reblika, Superposition, Beeld & Geluid
volgende