Groen & Inclusief Voorwaarts

De initiatiefnemers van Groen & inclusief voorwaarts onderzoeken wat er nodig is om innovatieve producten of diensten succesvol te vermarkten en tegelijk bij te dragen aan een wendbare en weerbare sector
Het consortium achter Groen & inclusief voorwaarts, bestaande uit Stichting Innofest en festivals Oerol en DGTL/The Revolution Foundation, ziet dat de culturele sector voor grote uitdagingen rond duurzaamheid en inclusie staat. Om de weerbaarheid van de sector te bestendigen zijn grote veranderingen nodig en de initiatiefnemers zien innovatie als een van de sleutels om deze transities te realiseren.

Met dit project willen ze veelbelovende innovaties een grotere kans van slagen geven op zo'n manier dat de hele sector ervan kan profiteren. De initiatiefnemers werven en selecteren maximaal tien innovaties die op het gebied van duurzaamheid en/of sociale inclusie een positieve impact op de sector kunnen hebben.

De prototypes worden op de festivals DGTL en Oerol getest onder begeleiding van een innovatie-expert. Zo vergaren zij de feedback die nodig is om de stap naar een vermarktbaar product of dienst te zetten. Door stakeholders uit de sector actief bij de pilots te betrekken en de opgedane kennis breed te delen willen de initiatiefnemers van het plan de sector duurzamer, inclusiever en daarmee weerbaarder te maken.
partners:
Innofest, Stichting Terschellings Oerol Festival, DGTL, The Revolution Foundation
volgende