Open Call gesloten

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Met een open call zijn makers en instellingen uitgenodigd om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector.

De sluitingsdatum van de open call was 11 november 2021. Heb je een aanvraag ingediend? Dan ontvang je binnenkort een mail met meer informatie.

Het programma Innovatielabs wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en CLICKNL. Het programma komt voort uit de covid-19 steunmaatregelen voor de cultuursector. De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van minister Van Engelshoven van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies 'Onderweg naar Overmorgen'.

IMPULS VOOR NIEUWE
VEERKRACHT IN

DE CULTURELE EN
CREATIEVE SECTOR

Voor jou als...

Thema's

RUIMTELIJK ONTWERP

Kwartiermaker: Michelle Provoost

Over gebouwde omgeving, alternatieve ruimtes en vormen van ruimtegebruik voor de productie en presentatie van cultuur.

Productdifferentiatie

Kwartiermaker: Renee van der Grinten

Over de verbreding van het werkterrein en van presentatievormen, investeren in samenwerkingsverbanden en alternatieven voor bestaande verdienmodellen.

Digitalisering

Kwartiermaker: Gijs Meijer

Over de ontwikkeling van goed werkende platforms, nieuwe werkmethoden, en vernieuwing van artistieke presentaties en producties.

TIJDLIJN

JAN 2022
BEKENDMAKING SELECTIE
Uiterlijk vrijdag 21 januari krijgen aanvragers bericht of hun plan een toekenning krijgt.

FEB 2022
KICK-OFF EVENEMENT
We gaan van start! Maak kennis met alle projecten die een 'go' hebben gekregen.

OKT 2022
PRESENTATIE RESULTATEN
De projecten krijgen een groot presentatiemoment om de resultaten en inzichten te delen met het publiek.

DOE MEE

De Open Call is gesloten, helaas is het niet meer mogelijk om je voorstel in te dienen.
Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten, begin 2022 gaan we van start!
Heb je een account?
Log dan hier in.
Privacystatement
Voor alle online interactie met betrekking tot aanvragen geldt het privacy statement van het Stimuleringsfonds.

projectteam

Eva Roolker

Projectleider

e.roolker@innovatielabs.org

Marjolein van Vucht

Projectmananager kennis & community

m.vanvucht@innovatielabs.org

Kim Hoefnagels

Projectmedewerker

k.hoefnagels@innovatielabs.org

programma

Met het programma Innovatielabs geven we een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en CLICKNL nodigen makers en instellingen uit om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector. Vanaf 30 september tot en met 11 november kun je een projectvoorstel indienen.

Naast de Open Call, van waaruit projecten zullen gaan lopen, zal er een subprogramma worden neergezet waarin kennisdeling tussen de projecten centraal staat. Projecten die meedoen met de Innovatielabs, zullen dan ook automatisch deelnemen aan dit programma. Ook wordt er een team van onderzoekers geformeerd wat aan de zijlijn onderzoek naar methodieken in de Innovatielabs zal doen en waar mogelijk deelnemende projecten van kennis zal voorzien.

Wat vooraf ging
Tot half september 2021 is er gewerkt aan het afstemmen van de inhoud van de thema’s voor Innovatielabs. Per thema is een onafhankelijke kwartiermaker gevraagd om met makers en instellingen in gesprek te gaan. Welke projecten of organisaties hebben het afgelopen anderhalf een interessante ontwikkeling gemaakt, waar liggen kansen of knelpunten en waar willen we als sector heen? Waar willen we ontwikkeling zien, en wat zijn thema's waarvoor ons programma open moet staan volgens hen?