OPROEP

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL geven een vervolg aan het programma Innovatielabs met een tweede oproep. De Open Call Innovatielabs #2 biedt kansen voor innovatieprojecten die leiden tot de ontwikkeling van nieuwe kennis, inzichten en ideeën voor actuele opgaven in de culturele en creatieve sector. Opnieuw heeft de oproep, die sloot op 5 oktober 2022, veel en uiteenlopende aanvragen opgeleverd. Een onafhankelijk adviescommissie heeft 50 projecten geselecteerd, die door aanvragers verder worden uitgewerkt en in een tweede selectieronde opnieuw beoordeeld.

OPEN CALL #2

IMPULS VOOR NIEUWE
VEERKRACHT IN


DE CULTURELE EN
CREATIEVE SECTOR

Adviescommissie

Onder voorzitterschap van Nathanja van Dijk beoordeelt een adviescommissie de in behandeling genomen aanvragen aan de hand van de doelstelling van het programma Innovatielabs en de criteria zoals beschreven in de open call. De commissie bestaat uit twaalf adviseurs die tijdens drie vergaderdagen in een wisselende samenstelling van steeds zeven adviseurs bij elkaar komen. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met diversiteit in kennis en expertise om verschillende visies en perspectieven op de creatieve en culturele sector te waarborgen.

Naast Nathanja van Dijk bestaat de adviescommissie uit: Annabelle Birnie, Kris Callens, Ernestine Comvalius, Roy Cremers, Anne Mieke Eggenkamp, Albert Herder, Roel van Herpt, Frank Kimenai, Andre Schaminee, Meryem Slimani, Laurens Vreekamp en Martijn de Waal.
Voor wie?

tijdlijn


jul

#2
8 juli 2022

Lancering open call #2

#2
20 juli 2022

Online Q&A

sep

#2
14 september 2022

Online Q&A

okt

#2
5 oktober 2022

Sluitingsdatum eerste ronde

dec

#2
december 2022

Bekendmaking selectie eerste ronde

2023


jan

#2
1 februari 2023

Sluitingsdatum tweede ronde

apr

#2
april 2023

Bekendmaking toegekende projecten

jun

#2
juni 2023

Startbijeenkomst Innovatielabs: aangenaam kennismaken

2024


dec

#2
december 2024

Slotbijeenkomst